حرکت شنا سوئدی از موثرترین حرکات برای عضلات سینه است و عضلات سرشانه و پشت بازو را نیز درگیر می‌کند. شنا سوئدی جزو تمریناتی با سطح متوسط محسوب می‌شود و بدون نیاز به تجهیزات قابل انجام است.

نحوه انجام حرکت شنا سوئدی

  • روی یک سطح صاف، طوری قرار بگیرید که تنها نقطه تماس شما با زمین کف دو دست و سر پنجه‌های پا باشد. دقت کنید که کف دو دست دقیقا زیر شانه‌ها قرار بگیرند.
  • درحالی که پاها ثابت هستند، دست‌ها باید به حالت کاملا صاف (عمود بر زمین) قرارد داشته باشند.
  • با خم کردن آرنج، تا جایی که سینه کاملا به زمین نزدیک شود، پایین بیایید.
  • دوباره به حالت اول بازگردید و ماهیچه سینه را منقبض کنید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس