حرکت استپ آپ یا پله نوعی پله‌نوردی درجا و ساکن است که برای تقویت عضلات پا بسیار موثر است. برای اجرای این حرکت فقط به پله یا یک جعبه چوبی مقاوم نیاز دارید؛ البته خودتان هم لازم هستید! برای اجرای این حرکت از نیمکت هم می‌توانید استفاده کنید؛ در نظر داشته باشید که ارتفاع نیمکت نباید از مجموع ارتفاع دو پله استاندارد بیشتر باشد.

نحوه اجرای حرکت استپ آپ

همانطور که گفتیم برای اجرای حرکت استپ آپ نیاز به نیمکت یا پله دارید. استفاده از کفش ورزشی به کیفیت اجرای حرکت کمک خواهد کرد. مراحل انجام این حرکت:

  • مقابل نیمکت، پله یا جعبه مقاوم بایستید
  • مانند بالا رفتن از پله با پای راست بالا بروید
  • با دو پا بالای نیمکت بایستید
  • با همان پای راست به عقب و روی زمین برگردید
  • حال همین حرکت را با پای چپ انجام دهید

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس