حرکت اسپلیت اسکوات را با هدف تقویت عضلات چهار سر ران اجرا می‌کنند. این حرکت که به لانگ یا لانچ هم معروف است معمولا با دمبل و حتی با هالتر هم اجرا می‌شود. حرکت اسپلیت اسکوات هم به صورت درجا هم در حال حرکت قابل اجراست. اسپلیت اسکوات را بدون وزنه و به کمک وزن بدن هم می‌توان انجام داد.

حرکت اسپلیت اسکوات با دمبل

  • دو دمبل‌ با وزن مناسب انتخاب کنید
  • دمبل ها را بردارید و بایستید
  • با پای راست یک قدم به جلو بردارید
  • روی پای مخالف بشینید
  • تا جاییکه زانو با زمین برخورد نکند ادامه بدهید
  • به حالت اولیه ایستاده بازگردید
  • با پای دیگر این حرکت را تکرار کنید

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس