حرکت اسکوات بلغاری دمبل که در دسته تمریناتی با سطح متوسط قرار می‌گیرد، با هدف تقویت عضلات چهار سر ران انجام می‌شود. عضلات دوقلو، پشت پا و باسن هم دیگر قسمت‌هایی هستند که در این حرکت درگیر می‌شوند. برای انجام این تمرین به دو دمبل و یک سطح مانند نیمکت نیاز دارید.

نحوه انجام حرکت اسکوات بلغاری دمبل

  • دمبل مناسب بردارید و دست‌ها را کنار بدن قرار دهید، به نحوی که کف دست‌ها رو به بدن باشد.
  • در فاصله‌ای معادل دو برابر عرض شانه‌ها، مقابل سطحی مانند یک نیمکت که ارتفاع آن تا زانوی شما باشد قرار بگیرد.
  • درحالی که پشت به نیمکت قرار دارید، یک پا را به سمت عقب برده و روی آن قرار دهید، به نحوی که زانوی شما زاویه 90 درجه تشکیل دهد.
  • سعی کنید تا جایی که ران پای دیگر با زمین موازی می‌شود به سمت پایین بروید.
  • با یک حرکت کنترل شده بالا آمده و به نقطه شروع بازگردید.
  • این تمرین را برای پای دیگر تکرار کنید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس