حرکت اسکوات بلغاری جزو حرکات بدنسازی با سطح متوسط محسوب می‌شود و هدف آن درگیر کردن عضلات چهار سر ران است. برای انجام این حرکت تنها نیاز به یک صندلی یا نیمکت نیاز دارید که ارتفاع آن تا زانوی شما باشد.

نحوه انجام حرکت اسکوات بلغاری

  • یک نیمکت که ارتفاع آن تا زیر زانوی شما هست را روی زمین قرار داده و جلوی آن بایستید (فاصله شما از نیمکت تقریبا به اندازه دو و نیم برابر ران پایتان باشد).
  • پاها را به عرض شانه باز کرده و دست‌ها را برای حفظ تعادل بیشتر به کمر بزنید.
  • یک پا را به عقب برده و سر پنجه را روی نیمکت قرار دهید، به نحوی که ساق پا تقریبا با زمین موازی شود.
  • تا جایی که ران پای جلویی با زمین موازی شود و زانو از پنجه جلوتر نرود، پایین بروید.
  • با ایجاد فشار از عضله هدف بدن را به بالا پرس کنید.
  • در حین پایین رفتن عمل دم و در حین بالا آمدن عمل بازدم را انجام دهید.
  • این حرکت را برای پای دیگر تکرار کنید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس