حرکت اسکوات خارج ران تناوبی جزو تمریناتی با سطح مبتدی است که به منظور تقویت عضلات خارج ران، چهارسر ران و سرینی انجام می‌شود. این حرکت نیاز به هیچ تجهیزاتی نداشته و در خانه یا باشگاه قابل انجام است.

نحوه انجام حرکت اسکوات خارج ران تناوبی

  • صاف بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید.
  • یک حرکت اسکوات بزنید، یعنی تا جایی که ران پاها با زمین موازی شود، پایین بروید.
  • هنگامی به بالا حرکت کردید و دوباره ایستادید، یک پا را به کنار و به سمت بالا حرکت دهید.
  • در تکرار بعدی این حرکت را روی پای دیگر انجام دهید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس