تمرینات بیشتر در بانک حرکات بدنسازی پالس:حرکات بدنسازی

حرکت اسکوات ددلیفت در واقع ترکیبی از دو حرکت اسکوات و ددلیفت است. بسیاری از ورزشکاران این دو حرکت را با هم اشتباه می‌گیرند. ترکیب این دو تمرین با درگیر کردن دامنه وسیعی از عضلات پا، عضله فیله کمر را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

نحوه اجرای حرکت ددلیفت اسکات

برای اجرای این حرکت ابتدا باید دمبل متناسب با توان خود را انتخاب نمایید. وزن دمبل نباید به شکلی باشد که منجر به آسیب دیدگی شود. مراحل انجام این حرکت ترکیبی را در ادامه توضیح داده‌ایم:

  • دمبل‌ها در دست، بایستید و دست‌ها در دو طرف و کنار بدن
  • ابتدا حرکت اسکوات را اجرا می‌کنیم
  • بدون خم شدن به جلو روی یک صندلی فرضی بنشینید
  • زانوها که به زاویه ۹۰ درجه رسید؛ بدون ضربه زدن بایستید
  • در هنگام ایستادن زانوها را کاملا صاف نکنید و ضربه نزنید(اصطلاحا زانوها را قفل نکنید!)
  • حالا نوبت حرکت ددلیفت است
  • دمبل ها را جلوی ران خود بیاورید (شبیه به یک وزنه‌بردار که میله هالتر را از زمین بلند کرده)
  • بدون ضربه و بدون خم کردن زانوها، باسن را به عقب هدایت کنید
  • و با رعایت قوس کمر به آرامی خم شوید
  • در وضعیت ۹۰ درجه که قرار گرفتید به آرامی و بدون ضربه به حالت ایستاده بازگردید

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس