حرکت اسکوات راه رفتنی از پهلو جزو تمرینات پیشرفته بدنسازی محسوب می‌شود که عضلات چهار سر ران – سرینی را به خوبی درگیر می‌کند. شما می‌توانید این تمرین را به راحتی در خانه یا باشگاه بدون نیاز به تجهیرات انجام دهید.

مراحل انجام اسکات راه رفتنی از پهلو

  • صاف بایستید و پاها را کمی بیشتر از عرض شانه‌ها باز کنید.
  • تا جایی که ران‌ پاها با زمین موازی شوند، پایین بروید.
  • دست‌ها را داخل سینه نگه دارید.
  • دو گام به چپ و دو گام به راست بردارید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس