حرکت اسکوات روی زانو را هم با وزن بدن هم برای با هالتر می‌توان اجرا کرد. اسکوات در حالت دو زانو در تقویت عضلات چهارسر ران و باسن بسیار موثر است.

نحوه اجرای حرکت اسکوات

  • روی دو زانو بنشینید
  • بدون زضربه زدن سعی کنید نیم‌خیز شوید
  • زانو که در حالت 90 درجه قرار گرفت دوباره روی دو زانو بنشیند

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس