حرکت اسکوات روی صندلی، از آسان‌ترین تمرینات بدنسازی است که می‌توانید به راحتی آن را در خانه انجام دهید. این تمرین برای تقویت عضله‌های مرکزی و عضله‌های پاها توصیه می‌شود.

نحوه انجام حرکت اسکوات روی صندلی

  • مقابل یک صندلی بایستید.
  • به آرامی به سمت پایین بیایید و قبل از اینکه با صندلی تماس پیدا کنید، بلند شوید.
  • در حین نشستن دست‌ها را مقابل سینه جمع کرده و در حین بلند شدن، آن‌ها را از هم باز کنید.
  • در حین انجام حرکت سر و گردن شما باید کاملا صاف باشد.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس