تمرینات بیشتر در بانک حرکات بدنسازی پالس:حرکات بدنسازی

حرکت اسکوات زندانی یک تفاوت با اسکوات عادی دارد؛ آن هم اینکه در این حرکت دست ها باید پشت سر قرار بگیرند. دلیل نامگذاری این حرکت همین موضوع است.

نحوه اجرای حرکت اسکوات زندانی

  • بایستید، پاها کمی بیشتر از عرض شانه باز
  • پنجه پا کمی مایل به بیرون
  • دست‌ها را پشت سر مانند یک زندانی قلاب کنید
  • بدون خم شدن به جلو، روی یک صندلی فرضی بنشینید
  • تا زاویه ۹۰ درجه پایین بیایید و دوباره به حالت اولیه برگردید
  • حین بالا آمدن به هیچ عنوان به زانوها ضربه وارد نکنید و آنها را قفل نکنید

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس