حرکت اسکوات ساکر کیک، تمرین مناسبی برای تقویت عضلات جلو ران است و عضله سرینی، عضله دیگری است که در این حرکت درگیر می‌شود. این تمرین برای افرادی با سطح متوسط تا حرفه‌ای مناسب بوده و برای انجام آن نیاز به هیچ گونه تجهیزات خاصی ندارید.

نحوه انجام حرکت اسکوات ساکر کیک

  • صاف ایستاده و پاها را بیشتر از عرض شانه باز کنید.
  • یک حرکت اسکوات انجام دهید، یعنی به سمت پایین بیایید، تا حدی که ران‌ها با زمین موازی شوند.
  • به آرامی به سمت بالا حرکت کنید تا دوباره زانوها صاف شوند.
  • هنگامی که زانوها صاف شدند، یک پا را به صورت اریب جلو ببرید (یک توپ فرضی را به آرامی شوت کنید).
  • پا را سر جای قبل بازگردانید.
  • مراحل 2تا چها را تکرار کرده و در مرحله 4، بار پای دیگر را جلو ببرید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس