اجرای حرکت اسکوات پرشی 180 درجه نیاز به آمادگی نسبتا بالایی دارد. این حرکت که یک تمرین پلایومتریک است؛ با هدف تقویت عضلات چهار سر ران انجام می‌شود. قبل از انجام این حرکت از گرم بودن بدن و آمادگی شروع ورزش پرفشار اطمینان حاصل نمایید.

نحوه اجرای حرکت اسکوات 180 درجه پرشی

  • بایستید، پاها کمی بیشتر از عرض شانه باز
  • پنجه‌ها کمی مایل به بیرون
  • روی یک صندلی فرضی بنشینید
  • زانو ها که در حالت 90 درجه قرار گرفت
  • با یک پرش 180 درجه بچرخید
  • در حالت ایستاده فرود بیایید

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس