حرکت اسکوات پرشی 90 درجه که هدف اصلی آن تقویت عضلات سرینی و چهار سر ران است، جزو تمرینات مبتدی بدنسازی محسوب می‌شود. برای انجام این حرکت نیاز به تجهیزات ندارید و می‌توانید آن را هرجایی که می‌خواهید انجام دهید.

نحوه اجرای حرکت اسکوات پرشی 90 درجه

  • صاف بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه‌ها باز کنید.
  • یک اسکوات بزنید؛ به این ترتیب که تا جایی که ران پاها با زمین موازی می‌شوند، روی دو زانو پایین بیایید.
  • در حین بالا آمدن، یک پرش به سمت بالا داشت و همزمان 90 درجه بچرخید.
  • در حالی که فرود می‌آیید، دوباره حرکت اسکوات را تکرار کنید، مجددا طی یک پرش به سمت بالا، 90 درجه چرخیده و سر جای اول قرار بگیرید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس