حرکات بیشتر را اینجا ببینید:حرکات بدنسازی

حرکت اسکوات پرشی از بهترین حرکات برای تقویت عضلات چهار سر ران می‌باشد که بدون نیاز به هیچ تجهیزات خاصی قابل انجام است. اسکوات پرشی جز دسته حرکاتی با سطح مبتدی است و می‌توانید آن را به راحتی در منزل یا باشگاه انجام دهید.

نحوه انجام حرکت اسکات پرشی

  • روی یک سطح صاف ایستاده و پاها را به اندازه عرض شانه‌ها باز کنید.
  • کمی زانوهای خود را کم کرده و یک حرکت اسکوات انجام دهید. یعنی تا جایی که ران پاها با زمین موازی می‌شود، پایین بیایید.
  • هنگامی که به حالت ایستاده برمی‌گردید، یک پرش درجا انجام دهید.
  • درحالی که به سمت بالا می‌پرید، دست‌های خود را به سمت پایین و عقب بکشید.
  • به آرامی فرود بیایید و مطمئن شوید که زانوها هنگام فرود آمدن خم نمی‌شوند.
  • هنگام فرود آمدن، دست‌ها را به سمت جلو بکشید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس