تمرینات بیشتر در بانک حرکات بدنسازی پالس:حرکات بدنسازی

جلو بازو با دمبل روی میز شیب دار یکی از انواع حرکات با دمبل برای تقویت عضله دوسر بازویی است. برای اجرای این حرکت نیاز به نیمکت مخصوص یا میز بدنسازی استاندارد دارید.

نحوه اجرای حرکت جلوبازو با دمبل روی میز شیب دار

  • دو دمبل با وزن مناسب بردارید
  • نیمکت مخصوص بدنسازی با زاویه ۳۰ تا ۴۰ درجه تنظیم کنید
  • روی نیمکت دراز بکشید
  • دست ها در دو طرف بدن پایین نگه دارید
  • بدون ضربه زدن و حرکت شانه‌ها دست‌ها را به بالا جمع کنید
  • به حالت اولیه برگردید و دوباره حرکت را اجرا کنید

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس