حرکت جلو بازو با دمبل یکی از مشهورترین حرکات برای تقویت عضله دو سر بازویی است. به کمک دمبل حرکات متعددی را می‌توان برای تحریک ماهیچه دو سر بازویی اجرا کرد. این حرکت یکی از حرکات پایه برای جلو بازو به حساب می‌آید.

نحوه اجرای جلو بازو با دمبل

  • دو دمبل با وزن مناسب بردارید
  • ایستاده و پاها کمتر از عرض شانه باز
  • دست ها در دوطرف به گونه‌ای که کف دست ها به سمت جلو باشد
  • شانه ثابت ضربه نزنید، خم نشوید
  • دست خود را از آرنج خم کنید و دمبل ها را بالا بیاورید
  • در هنگام بالا بردن، تا جایی که جا دارد دمبل‌ها را به عضله بازو نزدیک کنید

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس