حرکت ددلیفت با دمبل با درگیر کردن گروه‌های عضلات بزرگ پا به تقویت عضله ران، ساق و باسن کمک می‌کند. ددیفت دمبل را نباید با حرکت اسکوات یا حرکات مربوط به فیله کمر اشتباه گرفت. این حرکت باید با تمرکز و دقت بالا انجام شود تا عضلات پا به درستی مورد هدف قرار بگیرند.

نحوه اجرای ددلیفت دمبل

  • دو عدد دمبل با وزن مناسب بردارید
  • بایستید و دمبل‌ها را مقابل ران پا نگه دارید
  • شانه‌ها عقب، سینه جلو
  • زانوها را کمی خم کنید و باسن مقداری به عقب هدایت کنید
  • در نقطه شروع قرار دارید
  • سر به جلو، وزنه‌ها نزدیک به بدن، به آرامی خم شوید
  • به حالت اولیه بازگردید

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس