حرکت ددلیفت سومو با دمبل جزو تمرینات بدنسازی با سطح متوسط تا پیشرفته است که برای تقویت عضلات پشت ران کاربرد دارد. برای انجام این حرکت به دو عدد دمبل نیاز دارید و یک سطح صاف که بتوانید روی آن بایستید.

نحوه انجام حرکت ددلیفت سومو با دمبل

  • صاف بایستید و پاها را کمی بیشتر از عرض شانه‌ها باز کنید.
  • دمبل‌ها را در دست گرفته و دست‌ها را به صورت صاف و کشیده مقابل بدن قرار دهید، به نحوی که کف دست‌ها به سمت بدن باشد.
  • اینجا باید ترکیبی از حرکت ددلیفت و سومو اسکوات انجام دهید.
  • تا جایی که ران‌ها با زمین موازی شوند، پایین رفته و روی زانوها بنشینید.
  • همزمان بالاتنه را به سمت پایین خم کرده و دمبل‌ها را نیز به سطح زمین نزدیک کنید.
  • به آرامی بالا بیایید و این حرکت را تکرار کنید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس