حرکات بیشتر را اینجا ببینید:حرکات بدنسازی

حرکت ددلیفت عضلات متعددی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ددلیفت را هم با دمبل هم با هالتر می‌توان اجرا کرد. علاوه بر عضله باسن، عضلات چهارسر ران و همسترینگ هم در حرکت ددلیفت درگیر خواهند شد. در صورتیکه اجرای حرکت با وزنه یا هالتر برای شما دشوار است؛ صرفا با وزن بدن این حرکت را انجام دهید.

چگونه ددلیفت بزنیم

  • مقابل میله هالتر (وسط) بایستید
  • پاها بیشتر از عرض شانه باز
  • پنجه پاها کمی (زاویه ۳۰ درجه) به سمت بیرون
  • کمر خم (زاویه ۹۰ درجه)، باسن به بیرون
  • دو دست با فاصله عرض شانه روی هالتر
  • یک دست را از رو یک دست را از زیر بگیرید
  • بدون ضربه زدن کمرتان را صاف کنید و بایستید

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس