حرکت شکم روسی با توپ برای تقویت بخش بالایی و موربی عضلات شکم بسیار توصیه می‌شود. در اجرای این حرکت باید توجه داشت که هنگام چرخش هرگونه ضربه یا حرکت ناگهانی علاوه بر برداشتن فشار مناسب از عضلات هدف، منجر به آسیب به ستون فقرات خواهد شد. پس چرخش شکم روسی با توپ را در آرامش کامل و با دقت فراوان به شکل زیر اجرا نمایید.

نحوه اجرای حرکت شکم روسی با توپ

  • ابتدا روی زمین به حالت کرانچ قرار بگیرید
  • توپ را بردارید و در مقابل سینه قرار دهید
  • اینجا در نقطه شروع قرار دارید
  • به آرامی بدن حرکت دادن باسن به راست بچرخید
  • به حالت اول بازگردید و یک ثانیه مکث کنید
  • به آرامی به سمت چپ بچرخید
  • به حالت اول بازگردید

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس