حرکت شکم روسی هم زمان عضلات شکم و پهلو را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این حرکت که به نام چرخش روسی هم شناخته می‌شود هم به کمک وزنه یا هالتر و هم بدون وزنه بدنسازی قابل اجراست.

چگونه شکم روسی بزنیم؟

نحوه اجرای حرکت شکم روسی به این ترتیب است:

  • به حالت دراز و نشست روی زمین بنشینید
  • برای سخت تر شدن حرکت و فشار بیشتر می‌توانید کف پاها را روی زمین نگذارید
  • دست‌ها را مانند ویدئو بالا در جلو جمع کنید
  • به آرامی بالاتنه را به راست بچرخانید
  • بالا تنه را به حالت اول بازگردانید
  • به آرامی بالاتنه را به چپ بچرخانید

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس