حرکت لانگ تناوبی اسکوات یا اسکات به منظور تقویت عضلات چهارسر ران باسن – سرینی استفاده می‌شود.
سطح این تمرین متوسط بوده و بدون تجهیزات انجام می‌شود.

نحوه انجام حرکت لانگ تناوبی اسکوات

  • صاف بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید.
  • دست‌ها را جلوی بدن (با زاویه 90 درجه) به صورت کشیده قرار دهید.
  • یک قدم به سمت جلو بردارید، به صورتی که یک پا در جلو یک پا در عقب بدن قرار بگیرد.
  • تا جایی که زانوی پای عقب شما به زمین برخورد نکرده و زانوی پای جلویی از شست پای شما جلوتر نرود، می‌توانید بدن خود را به سمت پایین بکشید.
  • جای پاها را عوض کرده و حرکت قبل را تکرار کنید.
  • در حالی که هر دو پا کنار هم قرار دارند، حرکت اسکوات را انجام دهید.
  • این مراحل را تکرار کنید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس