حرکت نشر جانب دمبل ایستاده که به منظور تقویت عضلات سرشانه کاربرد دارد، جزو تمریناتی با سطح مبتدی تا متوسط محسوب می‌شود. برای انجام این تمرین تنها به دو عدد دمبل نیاز دارید.

نحوه انجام حرکت نشر جانب دمبل ایستاده

  • صاف ایستاده و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید.
  • در حالی که دمبل‌ها را در دست دارید، دست‌ها را صاف کنار بدن قرار دهید، به نحوی که کف دو دست رو به بدن باشد.
  • با کمی خم کردن آرنج، دست‌ها را تا جایی که با زمین موازی شوند به طرفین بالا ببرید.
  • دست‌ها را به آرامی پایین بیاورید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس