حرکات بیشتر را اینجا ببینید:مخزن حرکات بدنسازی

حرکت نشر جلو دمبل موازی، جزو تمریناتی است که برای تقویت عضلات شانه کاربرد دارد. افرادی با سطح متوسط تا حرفه‌ای می‌توانند این تمرین را انجام دهند. برای انجام حرکت نشر جلو دمبل موازی تنها به دو عدد دمبل نیاز دارید.

نحوه انجام حرکت نشر جلو دمبل موازی

  • صاف ایستاده و پاها را کمی بیشتر از عرض شانه‌ها باز کنید.
  • دمبل‌ها را در دست بگیرید و دستان خود را صاف مقابل بدن قرار دهید، به نحوی که کف دست‌ها رو به بدون باشد.
  • دست‌ها صاف را تا مقابل سینه بالا بیاورید، به نحوی که با بدن زاویه ۹۰ درجه تشکیل دهند.
  • دست‌ها را به آرامی پایین بیاورید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس