حرکات بیشتر را اینجا ببینید:مخزن حرکات بدنسازی

حرکت نشر جلو دمبل چکشی به عنوان یکی از بهترین تمرین‌ها برای تقویت عضلات سرشانه شناخته می‌شود. نشر جلو دمبل چکشی جزو تمریناتی با سطح متوسط تا حرفه‌ای بوده و برای انجام آن نیاز به دو عدد دمبل دارید. در ادامه ویدئو نحوه انجام صحیح این حرکت آمده است.

نحوه انجام حرکت نشر جلو دمبل چکشی

  • صاف بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید.
  • در حالی که دمبل‌ها را در دست دارید، دست‌ها را صاف کنار بدن قرار دهید، به نحوی که کف دو دست رو به بدن باشد.
  • در حالی که آرنج‌ دو دست با زاویه بسیار کمی خم شده‌ و کف دو دست رو به یکدیگر هستند، دست‌ها را به آرامی تا مقابل سرشانه بالا ببرید.
  • دست‌ها را به آرامی پایین بیاورید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس