حرکت نشر جلو دمبل چکشی به عنوان یکی از بهترین تمرین‌ها برای تقویت عضلات سرشانه شناخته می‌شود. نشر جلو دمبل چکشی جزو تمریناتی با سطح متوسط تا حرفه‌ای بوده و برای انجام آن نیاز به دو عدد دمبل دارید. در ادامه ویدئو نحوه انجام صحیح این حرکت آمده است.

نحوه انجام حرکت نشر جلو دمبل چکشی

  • صاف بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید.
  • در حالی که دمبل‌ها را در دست دارید، دست‌ها را صاف کنار بدن قرار دهید، به نحوی که کف دو دست رو به بدن باشد.
  • در حالی که آرنج‌ دو دست با زاویه بسیار کمی خم شده‌ و کف دو دست رو به یکدیگر هستند، دست‌ها را به آرامی تا مقابل سرشانه بالا ببرید.
  • دست‌ها را به آرامی پایین بیاورید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس