حرکت پرس سرشانه آرنولدی نشسته با دمبل همانطور که از نامش مشخص است، برای تقویت عضلات شانه کاربرد دارد. این حرکت جزو تمریناتی در سطح متوسط تا حرفه‌ای قرار دارد و برای انجام آن به دو عدد دمبل نیاز دارید.

نحوه انجام حرکت پرس سرشانه آرنولدی نشسته با دمبل

  • روی یک صندلی بنشینید، به نحوی که کمر صاف و باسن به صورت ثابت روی صندلی باشد.
  • دو دمبل را رو پاها (ران‌ها) بگذارید.
  • دمبل‌ها را از روی پا برداشته و دست‌ها را تا مقابل سرشانه‌ها بالا ببرید، به نحوی که کف دست‌ها رو به بدن قرار داشته باشد. نقطه شروع حرکت اینجاست.
  • در این گام دست‌ها را به سمت بالا ببرید و با تمرکز بر عضله شانه، همزمان آن‌ها را 180 درجه بچرخانید تا جهت قرار گرفتن آن‌ها عوض شود (کف دست‌ها به سمت خارج بدن قرار بگیرد).
  • دست‌ها را تا جایی که کاملا صاف شده و بر بدن عمود شوند بالا ببرید.
  • این گام فاز مثبت حرکت است و باید عمل دم را انجام دهید.
  • دست‌ها را به آرامی پایین آورده،به نقطه شروع حرکت بازگردانده و همزمان چرخش دست را انجام دهید .
  • این گام فاز منفی حرکت بوده و باید عمل بازدم را انجام دهید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس