حرکت پرس سرشانه تک دست تناوبی، از بهترین حرکات برای افرادی تازه‌کار است تا بتوانند عضلات سرشانه را تقویت کنند. برای انجام پرس سرشانه تک دست نیاز به هیچ تجهیزاتی ندارید و می‌توانید با این حرکت به راحتی در منزل یا باشگاه، به تقویت عضلات سرشانه بپردازید.

نحوه انجام حرکت پرس سرشانه تک دست

  • روی زمین یا یک صندلی بنشینید.
  • دست‌ها را کنار بدن، تا جایی که نوک انگشتان کمی بالاتر از سرشانه‌ها قرار بگیرد، بالا بیاورید. کف دستان باید رو به بیرون باشد و زاویه ساعد و بازو در قسمت آرنج 90 درجه باشد.
  • با انقباض عضله سرشانه یک دست، آن را به صورت عمودی بالا ببرید تا جایی که آرنج تقریبا کامل باز شده باشد.
  • این بخش فاز مثبت حرکت بوده و باید عمل بازدم را انجام دهید.
  • با تمرکز بر عضله سرشانه، دست را به آرامی پایین آورده و به نقطه اول بازگردانید.
  • این بخش فاز مثبت حرکت بوده و باید عمل دم انجام شود.
  • این حرکت را برای دست دیگر تکرار کنید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس