حرکت پرس پشت بازو ایستاده همانطور که از نامش مشخص است، برای تقویت عضلات پشت بازو انجام می‌شود. این حرکت برای افراد مبتدی تمرین مناسبی بوده و نیاز به هیچ گونه تجهیزات خاصی ندارد.

نحوه انجام حرکت پرس پشت بازو ایستاده

  • صاف ایستاده و پاها را کمی بیشتر از عرض شانه باز کنید.
  • دست‌ها را بالا، روی سر آورده و انگشتان را به یکدیگر گره بزنید، به نحوی که آرنج‌ها کنار سر قرار بگیرند.
  • دست‌ها را در حالی که آرنج ثابت باقی می‌ماند، به پایین هدایت کنید.
  • دست‌ها را به جای اول بازگردانید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس