حرکت پشت بازو تیت پرس دمبل می‌تواند از بهترین تمرین‌های پشت بازو برای افراد حرفه‌ای باشد. برای انجام این حرکت تنها به دو عدد دمبل نیاز دارید.

حرکت پشت بازو تیت پرس دمبل

  • روی زمین دراز بکشید.
  • پاها را به سمت شکم جمع کنید، به نحوی که کف پاها روی زمین قرار بگیرد.
  • در حالی که دمبل‌ها را در دست دارید، دست‌ها را مقابل سینه بالا ببرید، به نحوی که دست‌ها با بدن زاویه 90ئدرجه تشکیل دهند.
  • با خم کردن مفصل آرنج، دمبل‌ها را به سینه خود نزدیک کنید، به طوری که کف دست‌ها به سمت بیرون باشد و پشت دست‌ها به یکدیگر نزدیک شود.
  • دست‌ها را دوباره به حالت ابتدایی بازگردانید.
  • حرکت را به تعداد مشخص شده در برنامه تکرار کنید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس