حرکت پشت بازو خوابیده با دمبل، همانطور که از نامش مشخص است، برای تقویت عضلات پشت بازو کاربرد دارد. این تمرین برای افرادی با سطح متوسط تا حرفه‌ای پیشنهاد می‌شود. برای انجام این حرکت به یک نیمکت و دو عدد دمبل نیاز دارید.

نحوه انجام حرکت پشت بازو خوابیده با دمبل

  • در حالی که دمبل‌ها را در دست دارید، دست‌ها را روی ران پا قرار داده، روی یک نیمکت یا یک میز تخت بنشینید.
  • به حالت درازکش بروید، به نحوی که کف پاهای شما روی زمین باشد.
  • دمبل‌ها را مقابل سینه بالا ببرید تا جایی که دست‌ها با بدن زاویه 90 درجه تشکیل دهند. اینجا نقطه شروع حرکت است.
  • دست‌ها را با خم کردن آرنج به سمت سر ببرید، تا جایی که دمبل‌ها در کنار سر قرار بگیرند.
  • دست‌ها را به آرامی بالا بیاورید و به نقطه شروع حرکت برسانید.