حرکات بیشتر را اینجا ببینید:حرکات بدنسازی

حرکت پلانک، یک حرکت ثابت است که روی ماهیچه‌های شکم و فیله تاثیر زیادی می‌گذارد. سطح این تمرین متوسط بوده و بدون نیاز به تجهیزات قابل اجرا است.

نحوه انجام حرکت پلانک

  • روی زمین قرار بگیرید؛ به نحوی که آرنج دو دست دقیقا زیر شانه قرار گرفته و وزن بدن روی شست پاها و ساعد باشد.
  • فرم بدن خود را به همین صورت حفظ کنید.
  • هرچه زمان بیشتری در این حالت بمانید، تاثیرگذاری بیشتری از این حرکت خواهید دید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس