حرکت پول آور با دمبل که جزو تمریناتی با سطح متوسط تا حرفه‌ای دسته‌بندی می‌شود، در تقویت عضلات سینه مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای انجام این تمرین به یک دمبل و یک نیمکت نیاز دارید. نحوه انجام این تمرین در ادامه آمده است.

نحوه انجام حرکت پول آور با دمبل

  • به نحوی روی نیمکت قرار بگیرید که شانه‌ها و پشت شما روی آن قرار گرفته و باسن، خارج از آن، در ارتفاع، قرار داشته باشد. پاها نیز خم شده به نحوی که کف پاها روی زمین باشد.
  • در حالی که دمبل را در دو دست گرفته‌اید، دست‌ها را بالای سینه نگه دارید.
  • بدون خم کردن آرنج‌ها دمبل را به سمت پشت سر پایین بیاورید تا عضلات دست‌ها و سینه کشیده شوند.
  • دست‌ها را به نقطه شروع بازگردانید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس