حرکت کرانچ دوچرخه ایستاده تناوبی جزو تمریناتی با سطح مبتدی تا متوسط در بدنسازی محسوب می‌شود. عضلات راست شکمی، مهم‌ترین عضلاتی هستند که در این تمرین تقویت می‌شوند. کرانچ دوچرخه ایستاده تناوبی بدون نیاز به هیچ گونه تجهیزاتی قابل انجام است.

نحوه انجام حرکت کرانچ دوچرخه ایستاده تناوبی

  • صاف ایستاده و پاها را کمی بیشتر از عرض شانه‌ها باز کنید.
  • دو دست را به سمت بالا بیاورید، به نحوی که دست از قسمت آرنج خم شده و مقابل سینه قرار بگیرد.
  • زانو را به سمت دست مخالف بالا آورده و سعی کنید همزمان آرنج را هم به زانو نزدیک کنید.
  • این حرکت را برای دست و پای دیگر نیز تکرار کنید.
  • حرکت را به صورت تناوبی اجرا کنید.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس