حرکت کرانچ دوچرخه به حرکت دوچرخه خوابیده هم شناخته می‌شود. این حرکت برای تحت تاثیر قرار دادن عضله راست شکم و بعد از آن فشار آوردن بر عضله میانی مورب حرکت مناسبی است.

نحوه اجرای حرکت کرانچ دوچرخه‌ای

  • به پشت روی زمین دراز بکشید
  • دست ها زیر سر
  • زانوها را با حفظ زاویه 90 درجه بالا ببرید
  • اینجا در نقطه شروع حرکت هستید
  • سعی کنید آرنج دست راست را به زانوی پای چپ برسانید
  • به حالت اولیه برگردید
  • سعی کنید آرنج دست چپ را به زانوی پای راست برسانید