حرکت کرانچ مورب خوابیده، جزو تمرینات بدنسازی با سطح متوسط حساب می‌شود و همانطور که از نامش پیداست، عضلات شکم و به خصوص عضله راست شکمی را درگیر می‌کند. برای انجام این حرکت نیاز به تجهیزات خاصی ندارید و می‌توانید آن را در خانه یا باشگاه انجام دهید.

نحوه انجام حرکت کرانچ مورب خوابیده

  • روی زمین دراز بکشید و زانوها را جمع کنید، به نحوی که کف پاها روی زمین باشد.
  • کف دست‌ها را کنار گوش‌ها یا زیر سر بگذارید.
  • یک دست را از زیر سر بلند بردارید. در حالی که پشت خود را از زمین جدا می‌کنید، دست را به سمت پای مخالف نزدیک کنید.
  • بلند شدن شما باید با تمرکز بر منقبض کردن عضلات شکم باشد و کمر شما از روی زمین تکان نخورد.
  • در بخش مثبت حرکت (بالا آمدن) عمل بازدم، و در بخش منفی حرکت (پایین رفتن) عمل دم انجام شود.

منبع: اپلیکیشن ورزشی پالس