برچسب ها

تصویر حرکات پشت بازو انفجاری و حجمی + فیلم آموزشی

حرکات پشت بازو انفجاری و حجمی + فیلم آموزشی

1402/07/26 خواندن 3 دقیقه‌
تصویر چاق شدن پایین تنه با این 7 ورزش

چاق شدن پایین تنه با این 7 ورزش

1402/07/12 خواندن 4 دقیقه‌
تصویر برنامه جلو بازو حجمی با 5 حرکت انفجاری

برنامه جلو بازو حجمی با 5 حرکت انفجاری

1402/06/21 خواندن 3 دقیقه‌
تصویر 6 ورزش سفت کردن سینه و بالا بردن آن‌ها

6 ورزش سفت کردن سینه و بالا بردن آن‌ها

1402/06/05 خواندن 4 دقیقه‌
تصویر ورزش در خانه برای بانوان | تناسب اندام خانم ها در منزل

ورزش در خانه برای بانوان | تناسب اندام خانم ها در منزل

1402/02/30 خواندن 5 دقیقه‌