تمرینات گرم کردن بدن قبل از ورزش، ریسک مصدومیت و آسیب‌های ورزشی را کاهش می‌دهد. حرکات گرم کردن قبل از بدنسازی بانوان موضوعی است که بسیاری از خانمها راجع به آن سوال دارند. اساسا تفاوت چندانی میان حرکات گرم کردن قبل از بدنسازی آقایان و بانوان وجود ندارد. حتی می‌توان گفت تمرین گرم کردن برای ورزش ها آنقدرها هم با یکدیگر متفاوت نیست. مهم آماده کردن بدن برای فعالیت ورزشی پرفشار است.

فهرست مطالب

علت گرم کردن بدن قبل از ورزش

گرم کردن بدن قبل از ورزش و فعالیت سنگین نوعی اطلاع رسانی به عضلات به حساب می‌آید. علت اصلی گرم کردن بدن قبل از ورزش این است که بدن آمادگی لازم برای تحمل فشار ناگهانی را داشته باشد.

بهترین حرکات هوازی برای گرم کردن را در اپلیکیشن پالس ببینید!

cloud-downloadدانلود پالس

ورزش بدون گرم کردن مانند سخنرانی یا ارائه علمی در جمع دانشجویان دانشگاه هاروارد است بدون اطلاع قبلی. همانطور که مقدمه سخنرانی، تحقیق و گردآوری منابع علمی است؛ گرم کردن هم مقدمه ورزش به حساب می‌آید.

گرم کردن بدن در خانه

برای گرم کردن بدن نیازی به دستگاه یا تجهیزات ورزشی خاصی نیست. گرم کردن بدن قبل از ورزش در خانه هم ممکن است. حرکت‌های مناسب برای گرم کردن بدن یک نوع کم فشار از حرکات اصلی بدنسازی هستند تا عضلات و مفاصل بدن در زاویه مناسب تحرک داشه باشند و آماده تحمل فشار بیشتر را پیدا کنند.

حرکات گرم کردن قبل از بدنسازی

در انتخاب حرکات گرم کردن قبل از بدنسازی باید این نکته را در نظر داشته باشید که حتما تمامی بدن و عضلات اصلی را گرم کرده باشید. به نوعی نیاز به یک تمرین فول بادی اما کم فشار برای آمادگی بدن نیاز داریم.

این 5 حرکت برای گرم کردن قبل از بدنسازی یا ورزش را به شما پیشنهاد میدهیم:

  • مارش درجا بازو قیچی
  • چرخش لگن
  • قدم مورب به راست و چپ
  • پروانه
  • طناب

نحوه گرم کردن بدن قبل از بدنسازی را در ادامه و با استفاده از ویدئوی آموزشی به شما توضیح خواهیم داد.

حرکت مارش درجا بازو قیچی

حرکت چرخش لگن

قدم مورب به راست و چپ

حرکت پروانه

طناب

همانطور که گرم کردن بدن قبل از ورزش اهمیت زیادی دارد، سرد کردن بدن بعد از ورزش نیز مهم است. با این کار، بدن را به آرامی به حالت اولیه و نرمال بازمی‌گردانید.