مجله

( 44 مقاله )

منتخب سردبیر

تصویر بهترین ورزش برای لاغری شکم و پهلو + برنامه تمرینی

بهترین ورزش برای لاغری شکم و پهلو + برنامه تمرینی

1402/02/24 خواندن 6 دقیقه‌
تصویر سیکس پک سریع در خانه با 6 حرکت موثر

سیکس پک سریع در خانه با 6 حرکت موثر

1402/02/06 خواندن 7 دقیقه‌
تصویر سیکس پک دخترونه یک ماهه با این ترفندها

سیکس پک دخترونه یک ماهه با این ترفندها

1402/02/04 خواندن 6 دقیقه‌

جدیدترین مقالات

تصویر حرکات زیربغل با دمبل

حرکات زیربغل با دمبل

1402/09/08 خواندن 2 دقیقه‌
تصویر حرکات شکم با دمبل در خانه + برنامه شکم

حرکات شکم با دمبل در خانه + برنامه شکم

1402/08/29 خواندن 4 دقیقه‌
تصویر حرکات سینه با دمبل

حرکات سینه با دمبل

1402/08/08 خواندن 3 دقیقه‌
تصویر درمان دیسک کمر با ورزش در خانه

درمان دیسک کمر با ورزش در خانه

1402/08/01 خواندن 5 دقیقه‌
تصویر حرکات پشت بازو انفجاری و حجمی + فیلم آموزشی

حرکات پشت بازو انفجاری و حجمی + فیلم آموزشی

1402/07/26 خواندن 3 دقیقه‌

تمرینات ورزشی

نمایش همه

مراقبت از خود

نمایش همه