تصویر حرکات زیربغل با دمبل

حرکات زیربغل با دمبل

1402/09/08 خواندن 2 دقیقه‌
تصویر حرکات شکم با دمبل در خانه + برنامه شکم

حرکات شکم با دمبل در خانه + برنامه شکم

1402/08/29 خواندن 4 دقیقه‌
تصویر حرکات سینه با دمبل

حرکات سینه با دمبل

1402/08/08 خواندن 3 دقیقه‌
تصویر درمان دیسک کمر با ورزش در خانه

درمان دیسک کمر با ورزش در خانه

1402/08/01 خواندن 5 دقیقه‌
تصویر حرکات پشت بازو انفجاری و حجمی + فیلم آموزشی

حرکات پشت بازو انفجاری و حجمی + فیلم آموزشی

1402/07/26 خواندن 3 دقیقه‌
تصویر چاق شدن پایین تنه با این 7 ورزش

چاق شدن پایین تنه با این 7 ورزش

1402/07/12 خواندن 4 دقیقه‌
تصویر برنامه جلو بازو حجمی با 5 حرکت انفجاری

برنامه جلو بازو حجمی با 5 حرکت انفجاری

1402/06/21 خواندن 3 دقیقه‌
تصویر 6 ورزش سفت کردن سینه و بالا بردن آن‌ها

6 ورزش سفت کردن سینه و بالا بردن آن‌ها

1402/06/05 خواندن 4 دقیقه‌